Direct mail a marketing

Případová studie

jak na úspěšný direct mail

  • Dobrá volba cílové skupiny a výběr adres stávajících nebo potenciálních zákazníků.
  • Klíčová je také samotná podoba direct mailu. Ten by měl obsahovat stručný personalizovaný doprovodný dopis a samotné reklamní sdělení, které by mělo ideálně vyhmátnout aktuální problém adresáta a nabídnout mu jeho řešení.
  • Reklamní sdělení musí zaujmout a určit způsob, jak má zájemce reagovat.
  • Zaujmout lze originalitou a kreativitou, barvami, písmem, formátem apod.
  • Testování odezvy direct mailu na malých vzorcích a nastavení měřitelnosti výsledků.

zdroj: podnikatel.cz