Časová osa - direct mail

referenční časová osa průběhu zakázky – hromadné zasílání adresných zásilek

časová osa

příjem zakázky

obálky

tisky tiskovina letáky, časopisy

balení zásilek

Do procesu direct mailu / hromadného zasílání pošty vstupuje několik faktorů

Předání uživatelských dat tj. kontaktních dat zákazníků ve formě databází

VŽDY

Zajištění tisku reklamního, produktového nebo informačního sdělení

ANO /NE

Zajištění potisku obálek dle požadavků (černobíle ve třech barvách)

ANO /NE

zajištění obalového materiálu pro objeméjší zásilky (balíky)

ANO /NE

Adresace obálek (tisk doručovacích adres zákazníků)

VŽDY

Kompletace zásilek (průvodní dopis, katalog, odpovědní formulář apod.)

VŽDY

Balení zásilek (foliování, obálkování kartonování)

VŽDY

Distribuce prostřednictvím České Pošty

VŽDY

Zpětný reporting (doručitelnost, vyřazování z databází)

ANO /NE